APS Therapie

Maak afspraak

Bent U op zoek naar verbetering van energie, pijn en herstel?

Hoewel APS Therapy breed inzetbaar is kan ik het onder andere gebruiken voor de volgende klachten:

  • Chronische pijnklachten. Bijvoorbeeld aan MS (multiple Sclerose), Reuma, Fibromyalgie, Hoofdpijn, Whiplash enz.
  • Vermoeidheidsklachten.Bijvoorbeeld ME, CVS, Fibromyalgie enz.
  • Herstel problemen. Bijvoorbeeld die knie klacht die maar niet weg wil gaan of klachten elders in het lichaam.
  • Sportblessures. Voor sporters die hoge eisen stellen aan hun lichaam of blessuregevoelig zijn.

Wat doet APS Therapy?

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS Therapy is een revolutionaire therapie die met behulp van het APS apparaat het lichaam stimuleert bij herstel, regeneratie en energie bevordering. Het APS apparaat geeft een microstroom signaal af aan het lichaam om de lichaamseigen actiepotentiaal op te wekken en lichaamsenergie vrij te maken.

De actiepotentiaal is een communicatiesignaal dat voorkomt in de zenuwcel. Telkens als er een actiepotentiaal opgewekt wordt zal de zenuwcel zijn uitwisselingsprocessen met onder andere natrium en kalium starten. Hierdoor wordt de cel weer geactiveerd en zullen ook andere cel processen die van belang zijn volgen. Hierdoor raakt de zenuwcel weer beter getraind in zijn taak en zal beter presteren en worden lichaamsprikkels / signalen beter doorgegeven.

Door de prikkeling van de actiepotentiaal treedt er een verbeterde cel-communicatie op waardoor er een toename van energie plaatsvindt in het lichaam. Deze energie komt voort uit de toename van ATP (Adenosinetrifosfaat) die door de behandeling met het APS apparaat met factor 5 tot 8 keer wordt verhoogd. Deze extra energie wordt door het lichaam benut om cellen te laten herstellen en in balans te brengen. Bij verbruik van deze energie zorgt de lichaamseigen pijnstiller adenosine, die in gebonden vorm overblijft, voor extra pijnstilling. Een ander positief effect van APS Therapy is terug te vinden in een versnelde afvoer van afvalstoffen in het lichaam dat ook bijdraagt aan minder pijn en een betere algehele gezondheid. Doordat er gebruik gemaakt wordt van een unieke vorm van microstroom heeft APS Therapy een sterk doordringbaar vermogen waardoor ook dieper gelegen gebieden in het lichaam goed te bereiken zijn. Hiermee onderscheid APS Therapy zich ten opzichte van veel andere therapievormen.

Hoe gaat APS Therapy in zijn werk?

Het APS apparaat wordt gebruikt om de actiepotentiaal in het lichaam te stimuleren. Door middel van elektroden wordt het APS signaal overgebracht op het lichaam. De elektroden worden op strategische plaatsen aangebracht om een zo effectief mogelijke behandeling te verkrijgen. Dit APS signaal is pijnloos, comfortabel en geheel veilig voor het lichaam.

APS Therapy mag niet gebruikt worden in de volgende situaties:

  • Als de te behandelen persoon een elektronisch implantaat heeft (pacemaker etc.)
  • Als de te behandelen persoon gediagnosticeerd is met kanker
  • Als de te behandelen persoon lijdt aan epilepsie
  • Als de te behandelen persoon nog niet kan aangeven wat hij/zij voelt (de persoon moet minimaal ouder zijn dan 2 jaar)
  • Als de te behandelen persoon zwanger is
  • Als de te behandelen persoon recentelijk een hersen- of hartinfarct of acute trombose heeft gehad (minder dan 3 maanden geleden)

Het APS apparaat kan veilig worden gebruikt door personen met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen of keramische implantaten. “Passieve” implantaten zijn dus géén contra-indicaties.